Dzięki wykorzystaniu kuponów promocyjnych możliwe jest analizowanie stopy zwrotu z inwestycji w kampanię reklamową (ROI - Return on investment ). Poniżej przedstawiono przykładowe analizy efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych dla Reklamodawców z różnych sektorów gospodarczych.